Ste používateľom, či predajcom elektrozariadení?

Je známe, že každé zariadenie časom vypovie svoju funkciu, zašpiní sa, opotrebuje alebo sa poškodí.

Naša firma vám ponúka jednoduché riešenie:

vynovenie - refurbishment elektrozariadení