Refurbishment

Príjem zariadení

Zariadenia prichádzajú:
Rozbalené
Bez krabice 
Znečistené
Chýbajúce príslušenstvo
Prítomnosť zákazníckych dokumentov
Prítomnosť zákazníckych nastavení
Chýbajúce baterky
Chýbajúce nožičky

Elektrický a funkčný test

Kompletná diagnostika zariadenia
Otestovanie všetkých funkcií
Otestovanie príslušenstva
Upgrade firmwareu
Vyresetovanie zariadenia a obnovenie výrobných nastavení
Overenie správnosti S/N na štítku zariadenia a v softwarei zariadenia
Odstránenie zákazníckych dát
Kvalitné technické vybavenie

Mechanická a optická kontrola

Kontrola doliehania vonkajších krytov zariadenia
Kontrola mechanických poškodení zariadenia
Optická kontrola konektorov
Optická kontrola príslušenstva
Kontrola obalu

Čistenie

Čistenie zariadení vhodnými čistiacimi prostriedkami:
        Vlhkou handričkou
        Aplikáciou čistiacej antistatickej peny
        Liehom
        Technickým benzínom
        Odstraňovačom nálepiek
        Čistenie príslušenstva
Káble - vyčistenie + zmotanie

Kompletizácia balenia

Fóliovanie všetkých dielov balenia
Vloženie užívateľskej príručky
Doplnenie/výmena potrebného príslušenstva
Doplnenie/výmena batérií
Zvinutie káblov
V prípade potreby prebalenie do novej krabice
Nascanovanie S/N zo zariadenia do reportu
Označenie kompletného balenia štítkom s čiarovým kódom

Likvidácia odpadov

Skartovanie zákazníckych dokumentov
Ekologická likvidácia pôvodných batérií
Ekologická likvidácia elektrosúčiastok
Odstránenie starého a poškodeného obalu

Výstupná kontrola

Kontrola úplnosti balenia finálnym zatavením
Kontrola funkčnosti vybraných otestovaných zariadení
Kontrola a porovnanie S/N zariadenia a štítku na krabici
Záverečná kontrola balenia

Profesionálne balenie

Zatavovanie pomocou kvalitných baliacich zariadení
Ochrana zariadení pred mechanickým poškodením
Ochrana zariadení pred vniknutím prachu a vlhkosti
Neporušený obal zaručuje, že so zariadením nebolo manipulované

Spracované zariadenia odchádzajú vo výbornom stave – funkčné a profesionálne zabalené

Naše prednosti

Kvalitne zaškolení a technicky skúsení pracovníci
Používané profesionálne zariadenia (tlačiareň štítkov,zatavovacie stroje)
Rýchle spracovanie zásielky
Kvalitný a bezchybný výstup